Baletska škola „Kostjukov-Dragičević“ ima za cilj pripremu mladih igrača za upis u baletske škole kako u zemlji tako i u inostranstvu, a takođe i upoznavanje dece sa klasičnim baletom kao delom opšteg obrazovanja ili kao vid rekreacije.

Balet omogućava telu pravilan fiziološki razvoj. Ojačava sve grupe misića tela: kičmu, leđa, stomačne mišiće i kompletnu muskulaturu nogu i ruku.

Balet pomaže pravilnom držanju tela, otklanjanju pogrbljenosti i podpomaže kod ispravljanja ravnih tabana kod dece.

Balet edukuje u kulturološkom smislu, pozitivno utiče na koordinaciju, koncentraciju, pamćenje, disciplinu (mentalnu i fizičku), razvija osećaj za ritam, sluh, muzikalnost i maštu.

Baletska škola „Kostjukov-Dragičević“ ima tri grupe:


 

 

Mlađa grupa

Mlađa grupa

Od 4 do 7 godina

Srednja grupa

Srednja grupa

Od 7 do 9 godina

Starija grupa

Starija grupa

Od 9 do 11 godina

 


 

Mlađa grupa okuplja decu od 4 do 7 godinaRad sa decom iz ove grupe je na osnovnom nivou i baziran je na upoznavanju dece sa muzikom, razvijanjem mašte i uvođenju elemenata improvizacije.

Pohađanjem časova baleta kod dece u ovom uzrastu se postiže vidljivo poboljšanje koordinacije i motorike tela što je neophodno u razvoju svakog deteta. 

Pored toga upoznavanje dece sa klasičnom muzikom je od neprocenjivog značaja za njihov kulturološki i socijalni razvoj u vremenu u kome živimo gde su kulturološke vrednosti pomerene.

 

prva_grupa

 

Srednja grupa okuplja decu od 7 do 9 godinaRad sa decom iz ove grupe principjelno se bazira na upoznavanju dece sa primenjenom gimnastikom, osnovnim baletskim koracima, ritmikom, razvijanjem muzičkog i koreografskog pamćenje uz koreografske miniature.

Ovo deci omogućava pravilan razvoj tela u periodu intenzivnog rasta, a istovremeno doprinosi razvoju apstraktnog mišljenja i pamćenja što svakako obezbeđuje benefit u daljem životu bez obzira na to čime će se baviti.

Istovremno ova grupa predstavlja prekretnicu u životima talentovane dece jer im pruža najbolju pripremu za upis u bilo koju baletsku školu kod nas i u inostranstvu.

 

 

Starija grupa okuplja decu od 9 do 11 godinaRad starije grupe bazira se na pravilnoj postavci tela, osnovnim vežbama klasičnog baleta uz štap, na sredine i na prstima. Cilj rada sa decom u ovoj grupi je savladavanje koreografskih miniatura. Starija grupa je namenjena, kako deci koja imaju pretenzija na baletsku profesiju, tako i drugoj deci koja vole balet, igru i muziku.

Prva grupacija dece dobija najbolji mogući tretman, u smislu baletske edukacije, u našoj zemlji praćen rukovodstvom vrhunskih baletskih eksperata.

Druga grupacija dece dobija najlepši mogući hobi i priliku da se psihofizički razvija u najboljem smeru i odrasta u socijološki i kulturološki najpogodnijem društvu.

 treca_grupa